Aanvraag Proeve van Bekwaamheid Handbal Trainer 2

Aanvraag Proeve van Bekwaamheid Handbal Trainer 2

De aanvraag dient minimaal 3 weken voorafgaand aan de PvB-datum in bezit te zijn van het NHV.