1.1 Inventarisatie: Pilot Beach Handball-competitie Breedtesport

1.1 Inventarisatie: Pilot Beach Handball-competitie Breedtesport

VERKLARING VAN AFKORTINGEN:
WS: Niveau Wedstrijdsport in zaalcompetitie (Ere-, 1e- en 2e-divisie, Hoofdklasse, 1e en 2e Klasse, Jeugddivisie/Topklasse )

BS: Niveau Breedtesport in zaalcompetitie

ZA/ZO: Aangeven voorkeur thuisspeeldag
Gem.: Gemengd team
D: Dames
H: Heren

Speelsterktes: - 1=ervaring in Beach Handball ( bijv. eerder deelname aan Beach Handball Tour)
- 2= geen ervaring met Beach Handball