Aanvraag Proeve van Bekwaamheid (Verenigingsscheidsrechter)

Aanvraag Proeve van Bekwaamheid (Verenigingsscheidsrechter)

De aanvraag dient minimaal 3 weken voorafgaand aan de PvB-datum in bezit te zijn van het NHV.