Verzoek opschorten straf

Verzoek opschorten straf

tot het opschorten van een straf hangende het beroep naar aanleiding van een uitspraak van de Tuchtcommissie.