Volmacht

Volmacht

tot het optreden als gemachtigde. Van een advocaat of een wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd of curator) behoeft geen volmacht te worden overgelegd. Wel van ieder ander die door ‘betrokkene’ wordt gemachtigd hem/haar in de tuchtprocedure te vertegenwoordigen.